Priser

Dagspriser for døgnbehandling 2024

Sundshedslovens § 141kr. 2.445,-
Servicelovens § 107kr. 2.445,-
Servicelovens § 101kr. 2.445,-

Der er personale døgnet rundt med vågen nattevagt.

Weekendkursus

Pr. kursus kr. 4890,- eksklusive transport.

Tilbagefaldsforbyggende kursus med eksponeringsteknikker – gratis

Består af seks undervisningsdage over 12 uger. Prisen er inkluderet i døgnbehandlingstaksten og dækker også transport.