Det kan vi

Læs mere om det vi kan

På Sydgården hjælper vi dig med at komme ud af dit misbrug. Du arbejder med…

 • hvordan din afhængighed har udviklet sig
 • de årsager, der ligger bag
 • hvilke kompetencer du mangler for at kunne leve et godt liv uden misbrug
 • nye redskaber til at håndtere fristelserne i en hverdag uden rusmidler.

Vi hjælper dig fagligt

Vores personale er fagligt uddannet og har lang erfaring med at hjælpe mennesker ud af misbrug af…

 • alkohol
 • hash
 • medicin
 • kokain, amfetamin, heroin
 • blandingsmisbrug

Vi ved noget om misbrug

Vi ved, at…

 • du har haft din egen vej ind i misbruget, og vi hjælper dig med at finde din egen vej ud
 • din afhængighed gør, at du ikke kan styre dit liv på den måde, som du gerne vil
 • dit misbrug kan have dybereliggende årsager, og dem hjælper vi dig med at afdække
 • du ikke kan have et kontrolleret forbrug, når du er blevet afhængig

Vi behandler psykisk uro

Måske skyldes dit misbrug, at du bruger rusmidler til at skabe psykisk ro. På Sydgården har vi lang erfaring i at hjælpe mennesker med psykisk uro og personlighedsforstyrrelser. Du får hjælp gennem samtaler og terapeutiske redskaber.

Læs mere om Sydgårdens behandlingstilbud.