Betina Thougaard Larsen

Læs mere misbrugsbehandler – Betina Thougaard Larsen

Fredericia Kommune – Center for social aktiv mestring
– Hvis en borger bliver visiteret til at deltage i projektet, kommer vedkommende først 16 uger i intensiv døgnbehandling på Sydgården. Bagefter følges der op med en efterbehandling, der er længere og mere intensivt end sædvanligt. Den forløber i op til to år med ugentlige gruppe- og individuelle samtaler. Jeg oplever, at den kombination gør en stor forskel for de dobbeltbelastede deltagere.

Gode til målgruppen

– I vores ambulante behandling oplevede jeg, at mennesker med dobbeltbelastning ofte faldt igennem og blev gengangere i det ambulante system. Typisk var det mennesker med personlighedsforstyrrelser, som var svære at hjælpe ambulant. Denne målgruppe er Sydgården rigtig gode til at håndtere, fordi de har specialiseret sig med Schema Terapi i deres behandling.

Schema Terapi gjort overskueligt

– Sammen med andre medarbejdere, deltog jeg i et 10-dages kursus, som Sydgården udbød. Vi blev sat ind i måden, de arbejder med Schema Terapi på, og hvordan det kan kombineres ambulant. Det var lidt af en stor mundfuld, men de var gode til at sætte indholdet op, så det blev overskueligt. Kurset var af stor værdi og har haft faglig stor betydning.

Supervision fra Sydgården

– Jeg kunne godt have ønsket mig endnu mere undervisning, men det opvejes af, at jeg løbende får supervision, hvor jeg har faste aftaler med Sydgårdens terapeuter, som jeg kan benytte mig af, når der kommer komplicerede og vanskelige sager. Supervisionen har vist sig at være rigtig vigtig i forhold til at omsætte det, jeg har lært, i praksis.

Hjælp til at holde fokus

– Efter 16 uger på Sydgården, i et skærmet miljø med fokus på forandringsprocesser og bearbejdelse, giver det god mening at komme tilbage i ambulant behandling. Det kan være tungt og intensivt at arbejde med borgere med dobbeltbelastninger, men Sydgården har hjulpet mig til at holde fokus gennem supervision, opfølgningsdage og det gode samarbejde. Tilsammen kommer det borgerne til gode – og det er jo det vigtigste.

Erfaring og fleksibilitet

– Jeg har oplevet et rigtig godt samarbejde med Sydgården. De er dygtige, har mange års erfaring og bliver også ved med at videreuddanne sig. Det betyder, at de kan byde ind med rigtig meget, som kan bruges i dobbeltbelastede sager. Det er en fordel, at de er rigtig gode til at være fleksible og tage individuelle hensyn. Til gengæld er det også utrolig vigtigt at inddrage netværket, og derfor vil den kommende udfordring for Sydgården være at inddrage familie og pårørende mere i behandlingen.

Vil fortsætte samarbejdet

– Jeg håber på, at der bliver fundet midler, så projektsamarbejdet med Sydgården om dobbeltfokuseret alkoholbehandling kan fortsætte permanent. Det vil være til stor gavn for den store gruppe mennesker, som kræver en særlig indsats.