Personlighedsforstyrrelser

Læs mere generelt

Er du misbruger, er der sandsynlighed for, at du måske også slås med en eller flere personlighedsforstyrrelser. Misbruget er en måde at håndtere det psykiske ubehag, som personlighedsforstyrrelserne medfører.

Hvad er en personlighedsforstyrrelse?

Din personlighed viser sig i den måde, du tænker, føler og handler på. Hvis din personlighed afviger meget fra gennemsnittet i den kultur, du lever i, kan det beskrives som en personlighedsforstyrrelse.

De fleste personlighedstræk er nyttige, hvis de ikke er for overdrevne. Det er for eksempel godt at have en vis kritisk sans. Men bliver du alt for kritisk og nærmest fjendtlig, kan det være et problem og udtryk for personlighedsforstyrrelse.

Baggrunden for din personlighed

Din personlighed dannes af de påvirkninger, du får som barn og ung, og ud fra dine medfødte egenskaber. Personligheden ændrer sig derefter normalt kun lidt, og en forstyrrelse varer derfor gennem hele livet.

Personlighedstræk – eller forstyrrelse?

En egentlig personlighedsforstyrrelse, og ikke bare personlighedstræk, kræver følgende kriterier opfyldt:

Egenskaberne skal…

 • være unuancerede, utilpassede og uhensigtsmæssige
 • gå ud over dig selv eller omgivelserne
 • have varet siden ungdommen
 • ikke skyldes en anden psykisk eller fysisk sygdom
 • være til stede på mindst to af følgende områder:
  • erkendelse og holdninger
  • følelser
  • evne til at kunne kontrollere impulsive handlinger og udskyde tilfredsstillelse af behov
  • relationer til andre

Vi har dobbelt fokus

Mange af de misbrugere, der indskrives på Sydgården, lider af mere eller mindre alvorlige personlighedsforstyrrelser.

Undersøgelser viser, at efter endt behandling er antallet af tilbagefald hos misbrugere med personlighedsforstyrrelser alarmerende højt sammenlignet med andre misbrugere.

I vores behandling tager vi derfor højde for både dit misbrug og en eventuel personlighedsforstyrrelse. Din risiko for at falde tilbage nedbringes nemlig betragteligt, hvis behandlingen fokuserer på både misbrug og personlighedsforstyrrelse.