Terapi

Læs mere terapi

Målet med dit ophold og din behandling på Sydgården er, at du kommer ud af din afhængighed og får et godt liv uden brug af alkohol eller andre rusmidler. Det faglige personale hjælper dig mod målet gennem undervisning og terapi.

Vi forventer

Under dit ophold på Sydgården forventer vi, at du…

 • arbejder positivt og konstruktivt med på at forandre din egen situation
 • deltager aktivt i både individuel og gruppeterapi
 • er indstillet på at arbejde med dine handlemønstre og følelser
 • arbejder aktivt med på at formulere dine personlige arbejdspunkter

I pjecen om døgnbehandling på Sydgården (pdf) kan du læse mere om ophold og behandling.

Det arbejder du med

Vejen ud af dit misbrug går gennem erkendelse og hjælp til at tænke og handle anderledes. Hjælpen får du ved at deltage i gruppeterapi, individuel terapi, undervisning og gruppearbejde. Du kommer blandt andet til at …

 • lære, hvad afhængighed er
 • forstå, hvilken funktion rusen har for dig og konsekvenserne af den
 • lære om dine gamle, destruktive handlemønstre og øve dig i nye og konstruktive
 • håndtere eventuel angst
 • få et realistisk syn på din egen afhængighed
 • forstå, hvordan din personlige sårbarhed hænger sammen med dit misbrug
 • bearbejde din selvforståelse og din tolkning af omverdenen
 • håndtere situationer med risiko for tilbagefald

Terapiformer

På Sydgården vil du kun møde fagligt anerkendte behandlingsmetoder. For at forandre din uhensigtsmæssige adfærd i forbindelse med rusmidler, vil du møde…

 • kognitiv terapi, som tager udgangspunkt i din måde at tænke på
 • schema terapi, som retter sig mod de indgroede opfattelser og handlingsmønstre, du bærer med fra din opvækst (se også artikel om emnet (pdf))
 • forebyggelse af tilbagefald, hvor du får hjælp til at møde og imødegå de situationer, hvor du er specielt sårbar med hensyn til at falde tilbage i misbrug.