Forløb og metoder

Læs mere forløb og metoder

Sydgården tilbyder specialiseret misbrugsbehandling, hvis din klient har udviklet et misbrug inden for et eller flere af disse områder:

 • alkohol
 • hash
 • medicin
 • kokain
 • amfetamin
 • blandingsmisbrug

Desuden kan vi hjælpe, hvis din klient har en kombination af misbrug og personlighedsforstyrrelse.

Tryg afrusning

På Sydgården tilbyder vi tryg afrusning forud for behandling.

Tryg afrusning betyder, at…

 • afrusningen foregår under supervision af en læge
 • der løbende laves justeringer, så den rette medicin bliver doceret efter behov
 • der er vågen døgnvagt, så din klient ikke overlades til sig selv

Behandlingens forløb

Behandlingen varer 6-16 uger og har en cyklus, hvor mange af de samme fokusområder, øvelser og temaer gentages på et stigende niveau. Se ugeskema(pdf).

Fokusområder i behandlingen

Behandlingen er bygget op omkring et 7 ugers forløb, med følgende temaer:

 • Livshistorie og værdier
 • Schema og modes
 • Misbrug
 • Projektioner og konflikter
 • Angst (Compassion)
 • Højrisiko
 • Evaluering

De 7 ugers tema kører kontinuerligt i gruppeterapierne i eftermiddags timerne fra Mandag til Torsdag. Det er tydeligt, at jo flere gange hver beboer arbejder med et uge tema, jo længere kommer de ned i deres udfordringer og deres behandling.

I de øvrige programpunkter er både nye og gamle beboere sammen. Behandlingen består af:

Individuel behandling

Din klient…

 • modtager to gange individuel terapi om ugen
 • får tilknyttet samme terapeut som kontaktperson under hele opholdet

Støttende fællesskab

Alle beboere har en anden beboer som kontaktperson de første uger. Personalet lægger stor vægt på, at beboerne støttes i at tage ansvar for en konstruktiv, befordrende kultur i huset, og arbejder vedvarende på at støtte beboerne i eget ansvar og ansvar for fællesskabet.

Schema terapi ved personlighedsforstyrrelse

Erfaringen viser, at misbrugere med personlighedsforstyrrelse har stort udbytte af Schema terapi, som…

 • integrerer flere terapeutiske retninger
 • afdækker indgroede adfærdsmønstre og selvopfattelser
 • fokuserer på misbrugerens adfærd, følelser og tanker i højrisikosituationer
 • hjælper misbrugeren med at ændre uhensigtsmæssige grundmønstre

Sundhed

Under opholdet får din klient opbygget sin sundhed gennem…

 • fysisk aktivitet
 • sund kost

Pårørende

Din klient har brug for støtte fra sine pårørende – og de pårørende har ofte selv behov for at blive afklaret og inddraget. Det gør vi gennem…

 • parsamtaler med din klients partner eller nærmeste pårørende – eventuelt børn
 • familie-vennedag seks gange om året – med undervisning og erfaringsudveksling

Pårørende til din klient kan få detaljeret relevant oplysning ved at gå ind på Sydgårdens hjemmeside under ‘Pårørende‘.

Efterbehandling

Døgnbehandlingen følges op af et eksponeringskursus (pdf) bestående af i alt seks individuelle undervisningsdage på Sydgården.
De er fordelt med en kursusdag hver anden uge, efter at din klient har forladt Sydgården.
Med udgangspunkt i eksponering lærer din klient forskellige strategier til at håndtere trang.

Opfølgningskurser for tidligere beboere

Sydgården tilbyder opfølgningskurser (pdf) seks gange om året fra fredag aften til søndag eftermiddag.

Her arbejder din klient primært i grupper med 10-12 andre deltagere, men udarbejder sin personlige målsætning.

Kurserne…

 • foregår på Sydgården
 • er kun for deltagere, der har været indskrevet på Sydgården
 • tilpasser indhold efter deltagernes aktuelle behov, situationer og vanskeligheder

Se priser og datoer for kommende opfølgningskurser.