Døgnbehandling

Læs mere døgnbehandling

Døgnbehandling er en god løsning, når ambulant behandling af misbruget ikke slår til.
På Sydgården er din pårørende væk fra sine sædvanlige problemstillinger og omgangskreds – og kan koncentrere sig helt om at få sit liv tilbage uden rusmidler.

Hvorfor døgnbehandling?

Døgnbehandling er det rigtige for dig, hvis…

  • misbruget er blevet meget stort og har varet i lang tid
  • du oplever, at ambulant behandling ikke er tilstrækkelig
  • misbruget skyldes dybereliggende ting i personligheden

Hvorfor hjælper døgnbehandling?

Gennem døgnbehandling får du…

  • tid og ro til at fokusere på sig selv og eventuelt komme fri af en ond cirkel
  • trygge og faste rammer for at blive clean og ædru, så du genvinder kontrollen over din adfærd
  • mulighed for at komme væk fra dit nuværende miljø i en periode