Døgnbehandling for veteraner

Vi kan ikke nøjes med at fjerne misbruget

Fælles for veteraner er, at de har oplevet det, som de færreste kan forestille sig. Mange lider af en dobbeltdiagnose. De lider ofte af PTSD og dulmer deres symptomer med alkohol, stoffer eller overmedicinering.

PTSD’en kan være udløser for misbruget, eller misbruget kan have udløst diagnosen. Skal en behandling gøre en forskel, må den derfor omfatte begge diagnoser. På Sydgården har vi lang erfaring med at have veteraner i døgnbehandling. At hjælpe dem kræver en behandling baseret på en stor socialfaglig indsigt. Den kan vi tilbyde på Sydgården.

Specialiseret i dobbeltdiagnoser

På Sydgården behandler vi veteraner, der har en dobbeltdiagnose. Kommer du i døgnbehandling på Sydgården, tager vi fat om årsagen til misbruget.

Vi har faglig indsigt, redskaber og erfaring til at hjælpe med at håndtere den ødelæggende PTSD.

Hvis vi kun har fokus på misbruget, kan vi ikke hjælpe veteranerne, fordi det er deres redskab til at dulme PTSD-symptomerne. Fjerner man kun misbruget, vil veteranerne umiddelbart derfor mangle noget at dulme symptomerne med. Det kan i værste konsekvens ende med, at de skader sig selv eller andre. Derfor er en vigtig del af behandlingen at arbejde med de bagvedliggende årsager til misbruget, som her er de traumatiske oplevelser.

Læs også: Misbrug stopper veteraners mentale helingsproces

Individuelt tilrettelagt døgnbehandling

På Sydgården er kombinationen af individuel behandling, faglighed og den rette medicinering central. Vi har mange års erfaring med veteraner og er specialiseret i behandling af dobbeltdiagnoser. Med en social faglig baggrund er alle terapeuter og vagter på behandlingscenteret klædt på til at takle de enkle beboeres udfordringer. Alt sammen afgørende, når Sydgården behandler veteraner med et misbrug.

Når vi behandler veteraner for deres misbrug, håndterer vi også deres PTSD. Det gør, at de kan fortsætte en PTSD- behandling, når de tager herfra.

Læs mere i “Døgnbehandling for veteraner – Individuel behandling af dobbeltdiagnoser”