Støttende fællesskab

Læs mere støttende fællesskab

Dit ophold på Sydgården er sat sammen som et individuelt forløb ud fra din specielle situation. Men du er ikke alene!

I undervisning og terapi indgår du i forskellige grupper, hvor I støtter hinanden og udveksler erfaringer. Også i fritiden kan du nyde godt af at være en del af et fællesskab.

Basisgrupper

Under dit ophold på Sydgården kommer du med i en basisgruppe. Den består af 6-8 beboere. Du skifter ikke basisgruppe under opholdet, og det giver dig god mulighed for at lære de andre beboere i din basisgruppe at kende.

En aften om ugen er der mødepligt i basisgruppen. Møderne har en fast struktur for indhold og samtaleform. Det giver en god mødekultur, så I lytter til hinanden og tør dele jeres problemer. Det gør det også nemmere for jer, når I på skift leder møderne uden professionel hjælp.

Beboermøder for alle

To timer om ugen er der fælles møde for alle beboere, hvor emner af fælles interesse er på dagsordenen.

Fælles opgaver

Sammen med de andre beboere har du ansvar for madlavning og rengøring af køkken. Det sker på skift en uge ad gangen og altid med hjælp og vejledning af en medarbejder.

En formiddag hver 14.dag hjælper alle til med rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver.